Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування

Календар подій

Впровадження системи управління організацією, що відповідає вимогам двох чи більше стандартів, яка функціонує як єдине ціле і спрямована на задоволення потреб організації та зацікавлених сторін є найбільш ефективним і сучасним підходом.

В залежності від сфери діяльності організації, така система будується на основі міжнародних стандартів серій ISO 9000 (управління якістю), ISO 14000 (управління екологічними аспектами), ISO 22000 (продовольча безпека), OHSAS 18000(безпека та охорона праці), ISO 50000 (управління енергетичними ресурсами) та SA 8000 (соціальний захист) тощо.

Оптимальна комбінація стандартів дозволяє вибудувати роботу персоналу в найефективнішому напрямку, а організації – вийти на новий рівень досконалості.

Організаційною основою для створення інтегрованої системи управління є стандарти серії ISO 9000. Це пояснюється тим, що принципи й вимоги міжнародного стандарту управління якістю є основою загального управління організацією будь-якого типу та масштабу.

Переваги впровадження інтегрованої системи управління:

  • поєднання та взаємозв'язок процесів управління різними аспектами діяльності;
  • зменшення можливих протиріч та ризиків між різними аспектами діяльності;
  • ефективне використання усіх видів ресурсів, спрямованих на досягнення поставлених цілей;
  • створення єдиної системи управління документацією і ведення записів;
  • створення єдиної системи навчання і підвищення компетентності персоналу, спрямованої на досягнення поставлених цілей;
  • зниження витрат на розроблення, функціонування та сертифікацію систем управління тощо.

Використання збалансованої системи показників дає можливість оцінити ефективність та дієвість системи управління щодо її впливу на фінансові показники діяльності організації, стан довкілля, задоволеність та лояльність споживачів, результативність і ефективність внутрішніх процесів, а також задоволеність персоналу підприємства. Наприклад:

  • Економічний ефект = Результати - Витрати
  • Економічна ефективність = Результати / Витрати (або термін окупності витрат)
  • Екологічна дієвість = Результати (зменшення впливів на довкілля)
  • Еколого-економічна дієвість = Результати (зменшення впливів на довкілля, економія ресурсів)/ Витрати (або термін окупності витрат) і т. інш.

Звертайтесь до нас за отриманням інформаційно-консультативної підтримки розробляння, впровадження та оцінювання дієвості (аудиту) інтегрованої системи управління або управління окремими аспектами діяльності організації згідно вимог міжнародних стандартів.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+38-044-541-10-11
+38-067-354-72-88