Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування

Календар подій

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Видання, розроблені на видані Інститутом, зокрема на замовлення інших організацій.

Настанова щодо застосування зелених закупівель в державному та приватному секторах економіки

Серія «На шляху розвитку сталого споживання та виробництва в Україні»

Авторській колектив: Барановська В.Є., Берзіна С.В., Богдан О.Д., Возний О.І., Камаса М.Ю., Потапенко В.Г., Савицький В.В., Шереметьєва Л.А., Яреськовська І.І.

Методичний посібник. – Київ: вид-во «Інтерсервіс», 2013. – 76 с.

У посібнику викладені принципи моделі сталого споживання та виробництва як основи «зеленої економіки», вміщені методичні рекомендації та наведені практичні приклади закупівель в державному та приватному секторах економіки з урахуванням екологічної складової предмету закупівель згідно чинного законодавства України на основі кращих європейських та українських практик застосування.

Призначений для керівників органів державної влади, установ, приватних компаній, підприємств і організацій, представників ділових кіл, екологів, викладачів та студентів ВУЗів, засобів масової інформації та широкого кола читачів, які цікавляться питаннями та чинниками, що впливають на розвиток сталого споживання та виробництва.

Методичний посібник з впровадження екологічного стандарту

«Зелений клас» у закладах освіти згідно ДСТУ ISO14024

Серія «На шляху до сталого розвитку закладів освіти в Україні»

Авторській колектив: Барановська В.Є. к.е.н., Берзіна С.В., Іванова О.В., Капотя Д.Ю., Сущенко І.М., Пометун О.І. д.п.н., професор, член-кор. НАПН України, Яреськовська І.І.

Методичний посібник. – Київ: вид-во «Задруга», 2014. – 64 с.

У методичному посібнику викладено екологічні аспекти, пов’язані з діяльністю освітніх закладів, вміщено методичні рекомендації та наведено практичні приклади поліпшення екологічних аспектів діяльності освітніх закладів у поєднанні з практиками екологізації навчального процесу на основі кращих європейських та українських практик застосування.

Видання дозволить швидко та легко вивчити вимоги та інструменти впровадження стандарту «Зелений клас», ознайомитись з принципами та методами застосування міжнародних стандартів серії ISO 14000 «Екологічне управління», а також практичним досвідом розвитку екологічної освіти та освіти для сталого розвитку на базі навчальних закладів.

Екологічна сертифікація та маркування товарів і послуг (С.В. Берзіна)

Методичний довідник – 2017. – 114 с.

У довіднику представлені теми, які стосуються екологічної сертифікації товарів, послуг, об’єктів нерухомості та застосування щодо них екологічного маркування.

Видання допоможе легко засвоїти основні принципи та методи екологічної сертифікації, ознайомитися з підходами до оцінки відповідності на основі міжнародних стандартів серії ISO 14020 «Екологічні марковання та декларації», розібратися зі значенням маркувань, які вказують на екологічну характеристику або перевагу маркованої продукції, дізнатися про кращий досвід застосування екологічних переваг для збільшення продажів та виходу на зарубіжні ринки.

Посібник містить малюнки, схеми, додатки та термінологічний словник.

Навчальний посібник «Основні засади впровадження моделі «зеленої» економіки в Україні»

Серія «Бібліотека екологічних знань» (на замовлення Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління)

ISВN 978-966-916-455-1

Авторський колектив: Т.П. Галушкіна, Л.А. Мусіна, В.Г. Потапенко, О.А. Машков, С.І. Курикін.

Посібник підготовлено з метою посилення рівня екологічних знань та інформування держслужбовців і фахівців, що займаються проблемами охорони довкілля. Посібник містить огляд нормативно-методичної основи природоохоронного та екологічного законодавства України і ЄС, міжнародних та національних доповідей, експертних оцінок, монографічних та громадських видань, присвячених актуалізації проблеми «зеленого» зростання в глобальному та національному вимірі.

Довідник у запитаннях та відповідях «На шляху зеленої модернізації економіки: модель сталого споживання та виробництва»

Серія «Бібліотека екологічних знань» (на замовлення Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління)

ISBN 978-966-916-459-9

Авторський колектив: С.В. Берзіна, Г.С. Бузан, В.М. Вакараш, Т.В. Князькова, А.В. Ворфоломеєв, Ю.В. Гайдаєнко, Б.М. Кравченко, О.В. Ткач, О.А. Чайковський, О.П. Хохотва, М.М. Цибка, І.Л. Шилович.

Довідник місить інформацію про основні інструменти зеленої економіки як основи моделі сталого споживання та виробництва в поєднанні з методичними рекомендаціями та практичними прикладами щодо застосування таких інструментів.

Видання дозволить швидко та легко вивчити основи сталого споживання та виробництва на основі міжнародних, регіональних, національних та інших стандартів з метою поліпшення екологічної дієвості організації та підвищення конкурентоспроможності продукції з поліпшеними екологічними характеристиками.

Посібник «Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти»

Серія «Бібліотека екологічних знань» (на замовлення Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління)

ISBN 978-617-7326-29-7

Авторський колектив: С.В. Берзіна, В.М. Берзін, В.М. Вакараш, А.В. Ворфоломеєв, В.Г. Горопацький, Н.О. Дюжилова, О.М. Картавцев, С.Ю. Перминова, О.В. Ткач, І.І. Яреськовська.

У довіднику репрезентовані принципи, методи та практичні приклади, які стосуються систем екологічного управління відповідно до міжнародних та європейських стандартів, проаналізовано основні нововведення та зміни, що містяться в стандарті ISO 14001:2015, та наведено деякі рекомендації щодо розроблення та впровадження системи екологічного управління згідно з ISO 14001:2015.

Видання дозволить швидко та легко вивчити основи управління екологічними аспектами та життєвим циклом продукції, ознайомитися з методикою оцінювання екологічних аспектів та впливів, характеристик та переваг продукції на основі міжнародних стандартів серії ISO 14000.

Підручник «Екологічні основи управління водними ресурсами»

Серія «Бібліотека екологічних знань» (на замовлення Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління)

ISВN 978-617-7640-00-3

Авторський колектив: Томільцева А.І., Михайленко Л.Є., Барановська В.Є., Курилюк М.С. Овчаренко І.І., Яцик А.В., Чернявська А.П., Томільцев І.М., Петрук В.Г., Люта Н.Г., Лютий Г.Г., Саніна І.В., Федоровський О.Д., Томченко О.В., Мокін В.Б., Крижановський Є.М., Ящолт А.Р., Петроченко В.І., Зуб Л.М., Гребінь В.В., Хільчевський В.К., Панасюк І.В., Скідан В.В., Шинкарук Л.А., Гопчак І.В., Корбутяк В.М. Загоровський Д.О., Єзловецька І.С., Бабій П.О., Гуйда В.В., Гавриков Ю.С., Юречко Ю.О.

У підручнику викладено комплекс питань з екологічних основ управління водними ресурсами України. Визначено характеристику водних ресурсів, проблеми у водному господарстві, шляхи поліпшення екологічної ситуації і механізми реалізації екологічної політики, стратегія екологічно-безпечного користування, забезпечення безпеки гідротехнічних споруд, моніторинг стану водних об’єктів, використання дистанційного зондування Землі для дослідження стану екосистем, нормативно-правові акти із раціонального використання та охорони водно-земельних ресурсів, надано розрахунки з оцінки якості природних вод.

Навчальний посібник «Основи біобезпеки (екологічний складник)»

Серія «Бібліотека екологічних знань» (на замовлення Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління)

ISВN 978-966-916-450-6

Авторський колектив: Л. П. Новосельська, Т. Г. Іващенко, В. П. Гандзюра, О. П. Кулінич.

За загальною науковою редакцією О. І. Бондаря.

Навчальний посібник є розширеним курсом лекцій і пропонує вибіркові лабораторні роботи з дисципліни «Основи біобезпеки».

Посібник буде актуальним для підвищення кваліфікації державних службовців, спеціалістів з екологічної безпеки та фахівців природоохоронної діяльності.

Навчальний посібник «Екологія землекористування»

Серія «Бібліотека екологічних знань» (на замовлення Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління)

ISВN 978-617-7326-28-0

Авторський колектив: О.С. Будзяк, В.М. Третяк, О.С. Дорош, В.М. Будзяк, Ю.О. Юречко.

За загальною науковою редакцією Третяка А.М.

У посібнику викладено сутність поняття екології землекористування в умовах нових земельних відносин. Розкрито концептуальні засади екологізації землекористування в Україні на сучасному етапі його розвитку та законодавчо-нормативні проблеми екологічних відносин прав власності та користування землею. Висвітлено екологічні показники Європейської економічної комісії ООН для країн Східної Європи і Центральної Азії у сфері землекористування та міжнародний досвід оцінки шкоди, заподіяної земельним та іншим природним ресурсам. Приведено результати досліджень тенденцій розподілу використання земельних ресурсів за формами власності, соціальними, економічними та екологічними інтересами тощо. Наведено оцінку тенденцій екологічної стабільності землекористування та агроекологічну придатність сільськогосподарських земель за методом Організації ООН з продовольчої безпеки (ФАО).

Посібник для громадських інспекторів з охорони довкілля «Громадський екологічний контроль»

ISВN 978-966-916-458-2

Авторський колектив: С.В. Берзіна, В.Є. Борейко, Г.С. Бузан

Посібник виданий під загальною редакцією Яковлєва І.О.

Книга розкриває аспекти правового регулювання системи громадського екологічного контролю з боку громадських організацій природоохоронного спрямування та діяльності громадських інспекторів з охорони довкілля.

Значна увага приділена практичним аспектам та прикладам здійснення громадського екологічного контролю за різними напрямками: боротьба із забрудненням довкілля та незаконним обігом об’єктів флори та фауни, рубки лісу, рибне і мисливське браконьєрство тощо.

Критерії для енергоефективних закупівель – Рекомендації щодо вимог з енергоефективності для закупівлі продукції державними органами.

Друк ТОВ «Смарт Продакшн Компані», К- 2020.

Методичний посібник виданий в рамках виконання проєкту технічного співробітництва «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що реалізується GIZ від імені Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини у співпраці з Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарії.

Автори: Берзіна С.В., Яреськовська І.І., Перминова С.Ю.,Бузан Г.С., Ігнатенко А.В., Глущенко Р.О.

Під загальною редакцією д.т.н., проф. Сергійчука О.В.

Видання може бути корисно замовникам, архітекторам, проектувальникам та усім хто цікавиться темою енергоефективності, зокрема у сфері публічних закупівель. Містить практичні приклади та набір рекомендованих критеріїв які можуть застосовуватись для відбору чи вибору більш енергоефективної та екологічно кращої продукції, а також у сфері будівництва, реконструкції та ремонту.

Методичні рекомендації – Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти з поліпшеними екологічними характеристиками

Друк ТОВ «Смарт Продакшн», К- 2021.

Методичний посібник виданий в рамках виконання проєкту технічного співробітництва «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що реалізується GIZ від імені Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини у співпраці з Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарії.

Автори: Алла Ігнатенко, Інна Яреськовська, Нікита Піддубний, Світлана Берзіна, Олег Картавцев. Світлана Перминова, Володимир Скочко, к.т.н., доцент Олексій Ященко, к.арх.н., доцент, Олександр Погосов, к.т.н., Сергій Кожедуб, к.т.н., Євген Кулінко, Андрій Посікера.

Під загальною редакцією к.т.н., Дюжилової Н.О.

Видання може бути корисно замовникам, архітекторам, проектувальникам та усім хто цікавиться темою енергоефективного зеленого будівництва. Містить набір рекомендованих вимог та критеріїв оцінювання, які можуть застосовуватись для відбору чи вибору більш енергоефективних та екологічно кращих проектів реконструкції та нового будівництва навчальних закладів (шкіл, ліцеїв тощо), у тому числі щодо будівельної продукції.

Методичні рекомендації – Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів дошкільної освіти з поліпшеними екологічними характеристиками

Друк ТОВ «Смарт Продакшн», К- 2023.

Методичний посібник виданий в рамках виконання проєкту технічного співробітництва «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що реалізується GIZ від імені Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини у співпраці з Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарії.

Автори: Дмитро Богдан, Галина Бузан, д.т.н., проф. Володимир Скочко, к.т.н. доц. Сергій Кожедуб, к.т.н., доц. Олександр Погосов, к.арх., доц. Олексій Ященко, Євген Кулінко, Андрій Посікера, Світлана Берзіна, Світлана Перминова.

Під редакцією: к.т.н. Наталія Дюжилова, Іма Хренова-Шимкіна, GIZ GmbH, доктор філософії з публічного управління, Вікторія Школьна, GIZ GmbH, Дмитро Марусич.

Видання може бути корисно замовникам, архітекторам, проектувальникам та усім хто цікавиться темою енергоефективного зеленого будівництва. Містить набір рекомендованих вимог та критеріїв оцінювання, які можуть застосовуватись для відбору чи вибору більш енергоефективних та екологічно кращих проектів реконструкції та нового будівництва закладів дошкільної освіти (дитячі садочки), у тому числі щодо будівельної продукції.

Методичні рекомендації – Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти з поліпшеними екологічними характеристиками (оновлена редакція)

Друк ТОВ «Смарт Продакшн», К- 2024.

Методичний посібник виданий в рамках виконання проєкту проєкту GIZ "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні", що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та співфінансуванням Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Автори: Дмитро Богдан, Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування; Олег Картавцев, Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування; д.т.н., проф. Володимир Скочко, кафедра архітектурних конструкцій КНУБА, NZEB Hub КНУБА; к.т.н. доц. Сергій Кожедуб, кафедра архітектурних конструкцій КНУБА, NZEB Hub КНУБА; к.т.н., доц. Олександр Погосов, кафедра теплотехніки КНУБА, NZEB Hub КНУБА; к.арх., доц. Олексій Ященко, кафедра архітектурних конструкцій КНУБА, NZEB Hub КНУБА; Євген Кулінко, кафедра теплотехніки КНУБА, NZEB Hub КНУБА; Андрій Посікера, кафедра архітектурних конструкцій КНУБА, NZEB Hub КНУБА, Сергієва Дар'я, NZEB Hub КНУБА. Світлана Берзіна, ВГО Жива планета; Світлана Перминова, Центр екологічної сертифікації та маркування ВГО Жива планета.

Редакторська колегія

  • Наталія Дюжилова, к.т.н.
  • Іма Хренова-Шимкіна, GIZ GmbH, доктор філософії з публічного управління
  • Вікторія Школьна, GIZ GmbH
  • Дмитро Марусич, консультант проєкту «Просування енергоефективності та імплементація Директиви ЄС про енергоефективність в Україні»

Видання може бути корисно замовникам, архітекторам, проектувальникам та усім хто цікавиться темою енергоефективного зеленого будівництва. Містить набір рекомендованих вимог та критеріїв оцінювання, які можуть застосовуватись для відбору чи вибору більш енергоефективних та екологічно кращих проектів реконструкції та нового будівництва навчальних закладів (шкіл, ліцеїв тощо), у тому числі щодо будівельної продукції.