Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування

Календар подій

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Послуги для прийняття сталих рішень на замовлення зацікавлених сторін: органів державної влади та місцевого управління, бізнесу, громадськості.

Ми застосовуємо комплексний підхід для стратегічного планування та ефективного управління для розв’язання конкретних проблем.

Системи управління

Розробляння стратегічних й програмних документів

Оцінка дієвості стратегій й програм, спрямованих на досягнення стратегічних цілей

Інформаційно-консультаційна підтримка по впровадженню:

 • системи управління на основі інтегрованого підходу;
 • системи управління екологічними аспектами та ризиками
 • вимог екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу
 • вимог стандарту «Зелений офіс»
 • вимог стандарту «Зелений клас»

Оцінка дієвості системи управління та надання рекомендацій щодо її вдосконалення

Закупівлі

Розроблення закупівельної політики згідно принципів та методів сталого споживання

Аналіз ринку, вартості життєвого циклу предмету закупівлі та можливих ринкових пропозицій

Розробляння документації конкурсних торгів

Інформаційно-консультаційна підтримка проведення конкурсних торгів та оцінювання наданих пропозицій (критерії відбору та вибору)

Товари та послуги

Оцінка впливів на довкілля протягом життєвого циклу

Екодизайн та поліпшення екологічних характеристик продукції

Розробляння екологічних продуктових декларацій (ISO 14025)

Дотримання вимог природоохоронного законодавства

Аудит виробництва (екологічний аудит)

Розроблення програми з усунення встановлених фактів невідповідності вимогам

Оцінка стану виконання заходів спрямованих на забезпечення відповідності

Інформаційно-консультаційна підтримка по оформленню дозвільних документів у сфері екологічної безпеки та надрокористування

Оцінка впливів на довкілля

Експертна оцінка стану об’єктів довкілля

Лабораторні дослідження об’єктів довкілля

Інформаційно-консультаційна підтримка по процедурам та підготовці документів з оцінки впливів на довкілля

Об’єкти довкілля

Моніторинг забруднення (зокрема, проведення необхідних вимірювань та досліджень)

Оцінка впливів виробничої діяльності на стан довкілля

Оцінка екологічних ризиків

Розробляння заходів, спрямованих на:

 • запобігання забрудненню та захисту довкілля;
 • зменшення рівня забруднення;
 • усунення наслідків забруднення.

Розроблення рекомендації для поліпшення стану об’єктів довкілля

Об’єкти природно-заповідного фонду

Розроблення проектів організації територій

Інформаційно-консультаційна підтримка по рекреаційній, інформаційно-просвітницької та наукової діяльності

Розроблення та підтримка впровадження програм збереження видів

Тренінги

Індивідуальні та групові тренінги з питань:

 • впровадження ефективних систем управління на основі інтегрованого підходу;
 • екологічної сертифікації та маркування товарів і послуг (зокрема, по окремим категоріям продукції);
 • зеленого маркетингу та комунікації з питань що стосуються довкілля;
 • сталих публічних закупівель;
 • оцінки впливів на довкілля;
 • адаптації природоохоронного законодавства до вимог права ЄС;
 • змін та практичного застосування нових положень природоохоронного законодавства.