Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування

Календар подій

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

18 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон), що запроваджує новий дозвільний документ – висновок з оцінки впливу на довкілля і скасовує проведення екологічної експертизи.

Згідно Закону, оцінка впливу на довкілля необхідна при прийнятті рішення про «планову діяльність», а саме: будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище. Перелік об’єктів, що потребують отримання висновку визначено частинами 2 і 3 Статті 3 цього Закону.

Повідомлення про планову діяльність, звіт з оцінки впливу на довкілля та звіт про громадське обговорення – документи що готуються для отримання рішення (висновку) органу державної влади (Мінприроди) або органу місцевого самоврядування (профільний структурний підрозділ ОДА) про провадження планованої діяльності, яке є підставою для початку провадження цієї діяльності.

Висновок має містити екологічні умови, яких необхідно буде додержуватись протягом всього строку діяльності. В протилежному випадку експлуатація підприємства може бути зупинена за рішенням суду.

У разі потреби проходження процедури з оцінки впливу на довкілля ми надаємо інформаційно-консультаційну підтримку з питань:

а) визначення необхідності проведення процедури;

б) оформлення повідомлення про планову діяльність;

в) підготовки звіту, зокрема стосовно:

 • планової діяльності;
 • виправданих альтернатив;
 • поточного стану довкілля;
 • факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу;
 • опису і оцінки можливих впливів на довкілля;
 • методів прогнозування;
 • заходів, спрямованих запобіганню негативного впливу;
 • очікуваного значного негативного впливу;
 • визначення усіх труднощів;
 • узагальнення та обґрунтування щодо прийняття або відхилення усіх зауважень та пропозицій, що надійшли;
 • розробляння програми моніторингу;

г) проведення громадського обговорення;

д) отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.

Для бізнес-асоціацій та інших зацікавлених сторін ми пропонуємо розробляння та супровід до прийняття проектів національних стандартів ДСТУ серії «Оцінка впливів на довкілля» що встановлюватиме детальні критерії для оцінювання екологічних впливів від планової діяльності об’єктів відповідної галузі та затверджують настанови щодо їх застосування. Впровадження таких критеріїв забезпечить зрозумілість, прозорість і неупередженість в процесі оформлення документів з оцінки впливів на довкілля та прийняття рішень компетентними органами влади.

Діяльність у сфері стандартизації проваджується Інститутом згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2017 № 347 «Про внесення змін до складу ТК 82, структури ТК 82 та затвердження Положення про ТК 82».

Інститут є колективним членом технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» і виконує функції одного з підкомітетів ТК – «Оцінка життєвого циклу».