Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування

Календар подій

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

За підсумками засідання національного технічного комітету стандартизації ТК 82 Охорона довкілля

01.03.2023 р. 00:00

Завершилось чергове засідання національного технічного комітету стандартизації ТК 82 Охорона довкілля яке було присвячене змінам у складі, структурі та організації діяльності на початку року. Засідання розпочалось 17 лютого в онлайн-офлайн форматі і тривало до 24 лютого у форматі дистанційного голосування.

Учасники засідання оцінили нові виклики сьогодення і як нові можливості для розвитку в Україні екологічної стандартизації.

Занепад екологічної стандартизації останніх 10 років накопичив на сьогодні ряд проблем і нестачу нормативних документів у сфері захисту довкілля та метрологічного контролю забруднення. На заміну скасованих у 2016-2020 рр. застарілих радянських ГОСТів не було замовлено, і відповідно не розроблено, сотні необхідних ДСТУ гармонізованих з європейськими та міжнародними стандартами. Їх відсутність унеможливлює реалізацію прийнятих євроінтеграційних законів і повноцінне виконання Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, досягнення цілей Європейського Зеленого курсу та сприйняття міжнародними організаціями розрахунків збитків довкіллю завданих військовою агресією рф.

На даний час вкрай необхідно:

 • провести інвентаризацію діючих нормативних документів, за результатами якої розробити план розробляння національних стандартів у сфері моніторингу якості об’єктів довкілля та забезпечити реалізацію цього плану;
 • розробити і впровадити стандарти які забезпечать відповідність програм відбору проб, їх методів відбору і досліджень міжнародним та європейським стандартам;
 • розробити нові редакції ДСТУ у сфері управління парниковими газами, на заміну тих що відповідають вже скасованим міжнародним стандартам.

Національний орган стандартизації України є членом-кореспондентом Міжнародної організації стандартизації – ISO. Це найвищий статус якій мають лише 41 країн із 205 – членів ISO.

Європейський комітет стандартизації (CEN) і Європейський комітет стандартизації в електротехніці (CENELEC) є двома офіційними органами, відповідальними за розробку єдиних стандартів ЄС. В листопаді 2022 року Україна отримала статус афілійованого члена CEN-CENELEC з 1 січня 2023 року. Цей статус надається будь-якій національній організації стандартизації країни, офіційно визнаної кандидатом або потенційним кандидатом на членство в ЄС. Він спрямований на узгодження з європейськими стандартами та ще більш тісний зв’язок між їхньою системою стандартизації та європейською системою, сприяючи гармонізації з Єдиним європейським ринком.

Статус членства в ISO та CEN-CENELEC якій вже має Україна відкриває доступ національним ТК до роботи з міжнародними та європейськими стандартами. Але при цьому держава має і зобов’язання – підтримувати розробляння і впроваджувати ці стандарти до національної системи стандартизації, зокрема у сфері довкілля з метою:

 • забезпечення єдиних уніфікованих підходів оцінки відповідності об’єктів моніторингу довкілля, впливу на довкілля та екологічних ризиків встановленим вимогам;
 • керування різноманітністю, застосовність, сумісність, взаємозамінність об’єктів стандартизації у тому числі у сфері управління та торгівлі парниковими газами;
 • забезпечення впровадження систем екологічного управління та оцінювання їх дієвості шляхом застосування визнаних правил, настанов і процедур;
 • збереження навколишнього природного середовища і економії всіх видів ресурсів;
 • усунення технічних бар’єрів у торгівлі та запобігання їх виникненню, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності екологічних товарів, послуг та технологій;
 • розвитку ринку екологічних фінансів.

CEN -CENELEC: Стандарти та довкілля – Чому державний сектор повинен приймати участь в стандартизації?

Плани ТК 82 Охорона довкілля на 2023 рік

 • у сфері циркулярної економіки, розробити національні стандарти, гармонізовані з міжнародними:
  • ДСТУ ISO 14009 (ISO 14009:2020, IDT) Системи екологічного управління. Настанови щодо врахування обігу матеріалів під час проектування та розроблення;
  • ДСТУ ISO 14053 (ISO 14053:2021, IDT) Екологічне управління. Обліковування витрат, пов’язаних з матеріальними потоками. Настанови щодо поетапного запровадження в організаціях;
 • у сфері екологічних фінансів, розробити національні стандарти, гармонізовані з міжнародними:
  • ДСТУ ISO 14030-1 (ISO 14030-1:2021, IDT) Оцінювання екологічної дієвості. Засоби зеленого запозичення. Частина 1. Процеси, пов’язані з зеленими облігаціями;
  • ДСТУ ISO 14030-2 (ISO 14030-2:2021, IDT) Оцінювання екологічної дієвості. Засоби зеленого запозичення. Частина 1. Процеси, пов’язані з зеленим кредитуванням;
  • ДСТУ ISO 14030-3 (ISO 14030-3:2022, IDT) Оцінювання екологічної дієвості. Засоби зеленого запозичення. Таксономія.
 • у сфері екологічного управління, розробити національні стандарти, гармонізовані з міжнародними:
  • ДСТУ ISO 14030-4 (ISO 14030-4:2021, IDT) Оцінювання екологічної дієвості. Засоби зеленого запозичення. Вимоги програми перевірення;
  • ДСТУ ISO 14031 (ISO 14031: 2021, IDT) Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості (на заміну ДСТУ ISO 14031:2016);
  • ДСТУ ISO 14050 (ISO 14050:2020, IDT) Екологічне управління. Словник термінів (на заміну ДСТУ ISO 14050:2016);
  • ДСТУ ISO 14015 (ISO 14015:2022, IDT) Екологічне управління. Настанови щодо комплексного екологічного оцінювання (на заміну ДСТУ ISO 14015:2016);
  • ДСТУ ISO 14017 (ISO 14017:2022, IDT) Екологічне управління. Вимоги та настанови щодо перевірення та підтвердження заяв стосовно води.
 • у сфері енергоефективного зеленого будівництва, розробити стандарт якій встановить екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу для громадських будинків і споруд;
 • у сфері екологічного маркування, провести перевірку 15 стандартів екологічного маркування, зокрема щодо їх наближення до вимог європейських екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу товарів і послуг;
 • у сфері моніторингу довкілля та контролю забруднення, сформувати пропозиції з обґрунтуванням необхідності прийняття нових національних стандартів методом перевидання (передруку, перекладу або переробляння) міжнародних і європейських стандартів;
 • завершити розпочаті розробки проєктів ДСТУ.

План перевірки екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу на 2023 рік

Для реалізації цих планів було створено 7 робочих груп які вже почали працювати.

Про діяльність кожної за результатами роботи будуть окремі публікації.

Також у планах ТК 82 посилити комунікації із зацікавленими сторонами та інформування щодо стандартів і стандартизації, проведення навчальних семінарів, з метою підтримки впровадження прийнятих стандартів. І це лише початок …

Міжнародна співпраця

ТК 82 Охорона довкілля розширює взаємодію з технічними комітетами ISO та CEN-CENELEC.

Міжнародної організації зі стандартизації (ISO)www.iso.org

 • ISO/TC 146 - Якість повітря
 • ISO/TC 207 – Екологічний менеджмент
 • ISO/TC 147 - Якість води
 • ISO/TC 297 – Управління збиранням та транспортуванням відходів
 • ISO/TC 268 – Сталі міста та громади

Європейського комітету стандартизації (CEN) та Європейського комітету стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC)www.cencenelec.eu

 • CEN/TC 183 Управління відходами
 • CEN/TC 230 Аналіз води
 • CEN/TC 261 Упаковка
 • CEN/TC 264 Якість повітря
 • CEN/TC 276 Поверхнево-активні речовини
 • CEN/TC 288 Виконання спеціальних геотехнічних робіт
 • CEN/TC 328 Стандартна система вимірювання ефективності очищення
 • CEN/TC 467 Зміна клімату
 • CEN/WS 073 Екоефективні підстанції

Зміні у складі та структурі ТК 82

51 колективних та індивідуальних членів формують склад ТК 82 після схвалених на засіданні змін. Зокрема, колективними членами ТК 82 є 19 державних органів влади, установ, закладів і підприємств:

 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України;
 • Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України;
 • Міністерство енергетики України;
 • Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України;
 • Міністерство охорони здоров’я України;
 • Державна екологічна інспекція України;
 • Державне агентство водних ресурсів України;
 • Державне агентство розвитку туризму України;
 • Державна інспекція архітектури та містобудування Україні;
 • ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ);
 • ДП «НЕК «Укренерго»;
 • ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»;
 • ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»;
 • ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»;
 • Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України;
 • ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» Мінекономіки України (ДП НДІ «Система»);
 • Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»;
 • Національна акціонерна компанія «НафтоГаз України»;
 • ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості».

Також до складу ТК входять представники незалежних експертних організацій та експерти.

Склад ТК 82 зі змінами (після затвердження наказом національного органу стандартизації)

7 підкомітетів формують структуру ТК 82:

 • ПК 1 ТК 82 Контроль та запобігання забрудненню;
 • ПК 2 ТК 82«Хімічна безпека;
 • ПК 3 ТК 82 Оцінка життєвого циклу;
 • ПК 4 ТК 82 Управління відходами, їх знешкодження та переробка;
 • ПК 5 ТК 82 Якість повітря;
 • ПК 6 ТК 82 Оцінка впливу на довкілля;
 • ПК 7 Системи екологічного управління.

Структура ТК 82 зі змінами (після затвердження наказом національного органу стандартизації)

Розширення сфери діяльності ТК 82

Одноголосно було схвалено рішення про необхідність розширення сфери діяльності ТК 82 Охорона довкілля з додаванням нової сфери діяльності – Якість ґрунту та нових об’єктів стандартизації за закріпленими сферами (виділені жирним).

Сфера діяльності

Код та назва об'єкту стандартизації згідно з ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів

Захист довкілля

13.020.01 Довкілля та захист довкілля взагалі

13.020.10 Екологічне керування/управління
* Охоплює також сертифікацію та аудит систем екологічного керування/управління (EMS)

13.020.20 Економіка довкілля
* Охоплює також підтримуваний розвиток

13.020.30 Оцінювання впливу на довкілля
* Охоплює також екологічне керування/управління в разі ризику

13.020.40 Забруднювання, контроль забруднювання та охорона природи
* Охоплює також екологічну токсикологію

13.020.50 Екологічне маркування

13.020.60 Життєвий цикл продукції

13.020.70 Проекти у сфері захисту довкілля

13.020.99 Інші стандарти стосовно захисту довкілля

Відходи

13.030.01 Відходи взагалі

13.030.10 Тверді відходи

13.030.20 Рідинні відходи. Осади

13.030.30 Особливі відходи

13.030.40 Агрегати та устаткування для вилучання й оброблення відходів

13.030.50 Повторне використання

13.030.99 Інші стандарти стосовно відходів

Якість повітря 

13.040.01 Якість повітря взагалі

13.040.20 Атмосфера довкілля

13.040.30 Атмосфера робочої зони

13.040.35 Чисті приміщення та пов'язані з ними контрольовані умови довкілля

13.040.40 Викиди стаціонарних джерел

13.040.50 Викиди двигунів транспортних засобів

13.040.99 Інші стандарти стосовно якості повітря

Якість води

13.060.01 Якість води взагалі

13.060.30 Якість стічних вод 13.060.45 Досліджування води взагалі

13.060.50 Досліджування води для визначання вмісту хімічних речовин

13.060.99 Інші стандарти стосовно якості води

Якість ґрунту

13.080.05 Досліджування ґрунтів узагалі

13.080.99 Інші стандарти стосовно якості ґрунту

Секретаріат ТК 82

ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» (ДЕА)

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Голова ТК 82

Олександр Іванович Бондар, доктор біологічних наук, ректор ДЕА, професор, член-кор. НААН України

Заступник голови ТК 82

Світлана Валеріївна Берзіна, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета»

+38 099 642-81-57

Відповідальний секретар ТК 82

Світлана Михайлівна Маджд, доктор технічних наук, професор кафедри водних екосистем та біоресурсів ДЕА

+38 063 82-77-333

Згідно з Законом України «Про стандартизацію»

Технічний комітет стандартизації є:

 • суб’єктом стандартизації (стаття 8);
 • формою співробітництва заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації (стаття 15).

Технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи.

Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів стандартизації здійснюють їх секретаріати.

До повноважень технічних комітетів стандартизації належить:

 • участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;
 • розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
 • участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;
 • перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;
 • погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
 • надання роз’яснення щодо положень національних стандартів та кодексів усталеної практики.

Національний стандарт України (ДСТУ) приймається і вводиться в дію наказом національного органу стандартизації (ДП УкрНДНЦ) (стаття 21).

У разі посилання на національний стандарт у нормативно-правовому акті його застосування є обов’язковим у визначеній сфері (пункт 2 статті 23).

Роботи із стандартизації фінансуються їх замовниками.

Джерелами фінансування є:

 • кошти Державного бюджету України;
 • кошти, передбачені на виконання програм і проектів;
 • власні та залучені кошти суб’єктів господарювання;
 • інші не заборонені законодавством джерела фінансування (стаття 28);

Замовниками послуг з виконання робіт з національної стандартизації за рахунок коштів Державного бюджету України є центральні органи виконавчої влади (стаття 29).