Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування

Календар подій

Засідання технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» відбудеться 17 лютого

17.02.2023 р. 10:00

17 лютого з 10:00 до 13:00 відбудетеся засідання національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» присвяченому викликам у сфері захисту довкілля для України як кандидата у члени ЄС.

Для участі у засіданні запрошуються члени та кандидати в члени ТК, представники Міндовкілля, Мінекономіки, національного органу стандартизації ДП УкрНДНЦ та Представництва ЄС в Україні.

Колективні члени ТК 82 представлені уповноваженими представниками від органів виконавчої влади, державних наукових та науково-дослідних закладів, державних підприємств, експертних організацій, органів сертифікації, асоціацій (спілок, об’єднань) підприємців та громадських організацій (екологічних, захисту споживачів, з якості і т. ін.). Також до складу ТК 82 входять індивідуальні члени – експерти.

Члени ТК приймають участь в роботі РГ які створюються ТК у якості розробників стандартів або спостерігачів у складі РГ.

В планах ТК 82 на цій рік робота над стандартами задля екологізації сфери будівництва та туризму і рекреаційної діяльності, а також у сфері екологічного управління, управління парниковими газами, управління відходами, контролю забруднення і оцінки впливу на довкілля.

Кандидати у члени ТК 82

ТК 82 оновлює свій склад і запрошує всіх бажаючих увійти до складу – пройти анкетування до 15 лютого та прийняти участь у засіданні:

Після завершення анкетування автоматично буде надане посилання для приєднання на засідання яке буде проходити на платформі Zoom. Збережіть його, щоб приєднатись 17 лютого о 10:00.

Рішення про прийняття в члени ТК по кожному з кандидатів буде прийматись простою більшістю голосів дійсних членів ТК присутніх на засіданні.

Пропонований порядок денний та орієнтовний регламент засідання ТК 82 Охорона довкілля – 17 лютого 2023 року

09:30-10:00 – Реєстрація учасників.

10:00-10:10 – Вітальне слово голови ТК 92 та обрання секретаря засідання.

10:10-10:20 – Про роль стандартизації в імплементації актів права ЄС, державну політику та організацію робіт у сфері стандартизації.

10:20-10:40 – Про роль і підтримку діяльності ТК, оновлені НД у сфері стандартизації та прийняття європейських стандартів після отримання Україною статусу афільованого члена CEN/CENELEC.

10:40-10:50 – Про зміни у складі ТК 82.

10:50-10:55 – Про переобрання відповідального секретаря ТК 82.

10:55-11:05 – Про зміни у структурі ТК 82.

11:05-11:15 – Про організацію роботи в дзеркальних міжнародних та європейських ТК

11:15-11:45 – Про діяльність ТК 82 у 2023 році, зокрема про:

 • результати опитування повноважених представників та індивідуальних членів ТК 82;
 • організації консультацій по вирішенню питань стандартизації з компетентним органами, організаціями та ТК.
 • погодження редакцій проектів НД за спорідненою сферою стандартизації з ТК 82 які розробляються іншими суб’єктами стандартизації відповідно до Плану робіт з національної стандартизації на 2023 рік;
 • співпраці та взаємодії з іншими ТК;
 • перевірки, перегляду та актуалізації НД за сферою стандартизації, що закріплена за ТК 82;
 • інші види діяльності у сфері стандартизації, зокрема дослідження, публікації тощо;
 • надання пропозиції до Програми робіт з національної стандартизації від ТК 82.

11:45-12:00 –Про заходи, спрямовані на покращення діяльності ТК 82.

12:00-12:15 – Підведення підсумків і заключне слово.

Сфера стандартизації ТК 82 згідно ДК 004-2008:

 • 13.020.01 Довкілля та захист довкілля взагалі
 • 13.020.10 Екологічне керування/управління
 • 13.020.20 Економіка довкілля
 • 13.020.30 Оцінювання впливу на довкілля
 • 13.020.40 Забруднювання, контроль забруднювання та охорона природи
 • 13.020.50 Екологічне маркування
 • 13.020.60 Життєвий цикл продукції
 • 13.030 Відходи
 • 13.040.20 Атмосфера довкілля
 • 13.040.40 Викиди стаціонарних джерел
 • 13.060.30 Стічні води
 • 13.280 Захист від опромінення

Міжнародна співпраця ТК 82

Технічні комітети стандартизації Міжнародної організації стандартизації (ISO) з якими ТК 82 взаємодіє і приймає участь в роботі РГ по розроблянню міжнародних стандартів:

 • ISO/TC 146 - Якість повітря
 • ISO/TC 207 – Екологічний менеджмент
 • ISO/TC 147 - Якість води
 • ISO/TC 297 – Управління збиранням та транспортуванням відходів
 • ISO/TC 268 – Сталі міста та громади

Технічні комітети стандартизації Європейського центра стандартизації (CEN) з якими ТК 82 планує розвивати взаємодію з 2023 року:

 • CEN/TC 183 Управління відходами
 • CEN/TC 230 Аналіз води
 • CEN/TC 261 Упаковка
 • CEN/TC 264 Якість повітря
 • CEN/TC 276 Поверхнево-активні речовини
 • CEN/TC 288 Виконання спеціальних геотехнічних робіт
 • CEN/TC 328 Стандартна система вимірювання ефективності очищення
 • CEN/TC 467 Зміна клімату
 • CEN/WS 073 Екоефективні підстанції
 • CEN/WS SITAC Управління лісовими пожежами - символіка на основі SITAC

Про технічні комітети стандартизації

Згідно з Законом України «Про стандартизацію»:

1) Технічний комітет стандартизації є формою співробітництва заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації (стаття 8);

2) ДСТУ приймається і вводиться в дію наказом національного органу стандартизації (ДП УкрНДНЦ) (стаття 21);

3) У разі посилання в нормативно-правовому акті на національний стандарт, застосування такого стандарту є обов’язковим у визначеній НПА сфері (пункт 2 статті 23);

4) Роботи із стандартизації фінансуються їх замовниками. Джерелами фінансування є:

 • кошти Державного бюджету України;
 • кошти, передбачені на виконання програм і проектів;
 • власні та залучені кошти суб’єктів господарювання;
 • інші не заборонені законодавством джерела фінансування (стаття 28);

5) Замовниками послуг з виконання робіт з національної стандартизації за рахунок коштів Державного бюджету України є центральні органи виконавчої влади (стаття 29);

6) Технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи.

До повноважень технічних комітетів стандартизації належить:

 • участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;
 • розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
 • участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;
 • перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;
 • погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
 • надання роз’яснення щодо положень національних стандартів та кодексів усталеної практики.

Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів стандартизації здійснюють їх секретаріати.

Технічний комітет стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України» був створений спільним  наказом Міністерства екології та ядерної безпеки України та Держспоживстандарту від 07.09.1993 № 125/80.

У 2005 році ТК 82 було реорганізовано згідно оновлених вимог до ТК та сфері стандартизації.

У 2017 році ТК 82 було змінено назву ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України» на «Охорона довкілля» та оновлено структуру відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 11.07.2017 № 172.

Функції секретаріату ТК 82 з 2005 року виконує ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління».