Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування

Календар подій

За підсумками навчального циклу для фахівців ДІАМ

10.10.2022 р. 00:00

Програма навчання розроблена Інститутом екологічного управління та збалансованого природокористування в партнерстві з Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління на замовлення Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) із врахуванням специфіки роботи фахівців ДІАМ.

Програма навчання передбачала проведення лекційного курсу, самостійну роботу з переліком навчально-методичної літератури та проблемні дискусії у вигляді семінарського заняття.

Відеозапис лекцій

Презентації та матеріали для самостійного вивчення

Блок 1: Загальні засади здійснення ОВД, СЕО та ОВНС у сфері будівництва.

Про оцінку випливу на довкілля – ОВД

ОВД - найпоширеніші помилки та запитання

Єдиний реєстр з ОВД

Про стратегічну екологічну оцінку – СЕО

Про оцінку впливу на навколишнє середовище – ОВНС

Блок 2: Екологічна сертифікація.

Екологічна сертифікація та маркування І типу

Екологічне маркування в запитаннях та відповідях

Українське екологічне маркування «Зелений журавлик» та Цілі сталого розвитку

Рекомендації щодо вимог з енергоефективності для закупівлі продукції державними органами

Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти з поліпшеними екологічними характеристиками

Навчання проводилось в онлайн режимі на платформі Zoom.

Під час проведення навчання проводився автоматичний контроль присутності слухачів.

За підсумками навчання проводиться перевірка знань слухачів шляхом тестування.

Контрольні питання по перевірці знань

Необхідно заповнити форму до 20.10.2022 для отримання сертифікату з підвищення кваліфікації.

Сертифікати видані тим слухачам, що були присутні на всіх заходах семінару і надали не менш ніж на 70% правильних відповідей на запитання.