Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування

Календар подій

Еколого-соціальний аспект в ринкових відносинах пов'язаний зі глобальною стратегією сталого розвитку, інтегрованою товарною політикою та міжнародною торгівлею.

Основою сталого розвитку є економічні та екологічні інтереси суспільства і вони є і рушійною силою в розвитку ринкових відносинах. Порушення рівноваги між ними впливає на погіршення якості життя.

Стале споживання і виробництво (ще можна назвати екологічно дружнім) – максимально безпечне для довкілля і здоров'я людини. Важливою складовою такого споживання є оцінювання вартості та екологічних впливів товарів чи послуг протягом життєвого циклу, - від видобутку сировини до утилізації відходів. Такій підхід є більш раціональним і з економічної точки зору.

Сталі закупівлі (sustainable procurement – англ.) – ефективні закупівлі товарів, робіт та послуг з поліпшеними екологічними характеристиками. Критерій вибору – вартість предмету закупівлі з урахуванням експлуатаційних витрат, строку служби та вартості видалення (утилізації). Під поняттям «екологічні характеристики предмету закупівлі» слід розуміти споживання енергетичних та інших ресурсів, впливи на довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Приватний сектор

Застосовуються в системі управління життєвим циклом з метою досягнення цілей організації щодо управління її екологічними аспектами, виробництва екопродукції (вимоги до постачальників), надання послуг чи виконання робіт з поліпшеними екологічними характеристиками.

Державний сектор

Згідно Закону України «Про публічні закупівлі» застосування екологічних критеріїв відносно предмету закупівлі забезпечує виконання вимоги здійснення заходів із захисту довкілля. Згідно статті 22 цього Закону замовник має можливість застосовувати екологічні критерії у технічних специфікаціях документації конкурсних торгів (критерії відбору). Замовники можуть посилатися на вимоги міжнародних або національних стандартів, норм та правил, що встановлюють екологічні критерії до предмета закупівель, у тому числі щодо його характеристик (наприклад, енергоефективність, функціональні характеристики, токсичність, біологічний розклад та інші екологічні характеристики).

Процес реформування системи публічних закупівель у відповідності з міжнародними зобов'язаннями значно посилює потенціал застосування екологічних стандартів та маркування. Угодою про Асоціацію Україна – ЄС закріплені зобов'язання України імплементувати до 2019 року вимоги Директиви 2014/24/ЄС, в частині що стосується застосування цього підходу.

Ми пропонуємо надання інформаційно-консультаційних послуг з запровадженням системи сталих закупівель на рівні організації, органу місцевої або державної влади. Починаючи з вибору предмету закупівлі, формування критеріїв відбору (технічних специфікацій) до супроводу процедури закупівлі, зокрема виконання умов договору. Наш підхід ґрунтується на практичному досвіді наших експертів та вимогах чинного законодавства, керівних документів Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Єврокомісії та настанов зі сталих закупівель згідно ISO 20400.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+38-044-541-10-11
+38-067-354-72-88