Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування

Календар подій

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Стандарт є нормативним документом, заснованим на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Правові та організаційні засади стандартизації в Україні визначені Законом України «Про стандартизацію».

Згідно вимог цього Закону Інститут впроваджує діяльність зі стандартизації будучи колективним членом згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2017 № 347 «Про внесення змін до складу ТК 82, структури ТК 82 та затвердження Положення про ТК 82».

Інститут є членом технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» і виконує функції одного з підкомітетів ТК – «Оцінка життєвого циклу».

Також Інститут є уповноваженою організацією – членом «дзеркального» підкомітету «Оцінка екологічних показників діяльності організації» (SC4) міжнародного технічного комітету стандартизації ISO/TC 207 «Екологічне управління», яка приймає участь у розроблянні та має право голосу щодо прийняття міжнародних стандартів.

Ми здійснюємо розробляння та забезпечуємо супровід до прийняття, – національних стандартів, стандартів асоціацій і підприємств у порядку згідно чинному законодавству.

Сфера діяльності та об’єктів стандартизації, закріплені за ТК 82 «Охорона довкілля»:

Сфера діяльності

Код та назва обєкта стандартизації згідно з ДК 004

Захист довкілля

13.020.01 Довкілля та захист довкілля взагалі
13.020.10 Екологічне управління
13.020.20 Економіка довкілля
13.020.30 Оцінювання впливу на довкілля
13.020.40 Забруднювання, контроль забруднювання та охорона природи
13.020.50 Екологічне маркування
13.020.60 Життєвий цикл продукції

Відходи

13.030.01 Відходи взагалі
13.030.10 Тверді відходи
13.030.20 Рідинні відходи. Осади
13.030.30 Особливі відходи
13.030.40 Агрегатита устатковання для вилучання й оброблення відходів
13.030.50 Повторне використання
13.030.99 Інші стандарти стосовно відходів

Якість повітря

13.040.20 Атмосфера довкілля
13.040.40 Викиди стаціонарних джерел

Якість води

13.060.30 Стічні води

Захист від опромінення

13.280 Захист від опромінення